Všetko súvisí so servisom a odbornými prehliadkami zariadení vo vašich nehnutelnostiach: dostupnosť zariadenia v čase, aktuálna energetická náročnosť zariadenia, výška budúcich nákladov na opravy, životnosť zariadenia, časová náročnosť zariadenia na obsluhu, legislatíva, jednoducho dosť na to, aby ste servis alebo odbornú prehliadku IBA vykonali. My ju vykonáme a navyše k nej dostanete pridanú hodnotu, vezmeme do úvahy všetky spomenuté súvislosti tak, aby ste sa mohli neustále zlepšovať v znižovaní prevádzkových nákladov,  energetickej efektívnosti budov a infraštruktúry. Servisné služby vykonávame na báze paušálnej servisnej zmluvy alebo jedno rázovo v týchto oblastiach:

 • Meranie a regulácia pre komerčné nehnuteľnosti
 • Nadstavbové riadiace systémy SCADA pre výrobné procesy
 • Požiarnotechnické zariadenia v komerčných nehnuteľnostiach a výrobných závodoch

  1. Elektrická požiarna signalizácia
  2. Hlasová signalizácia požiaru
  3. Elektricka zabezpečovacia signalizácia
  4. Systémy CCTV
  5. Nadstavbové systémy pre integrované bezpečnostné riešenia
  6. Zariadenia na odvod dymu a tepla
  7. Požiarne klapky, dymové klapky a požiarne uzávery
  8. Stabilné hasiace zariadenia
 • Technologická vzduchotechnika
 • Vetranie a úprava vzduchu v komerčných nehnuteľnostiach
 • Technologické chladenie
 • Chladnie komerčných nehnuteľností
 • Zdroje tepla pre komerčné nehnuteľnosti
 • Tepelné zdroje pre priemysel
 • Zdroje technologickej pary
 • Systémy pre výmenu tepla
 • Systémy napájania, rozvodne a rozvádzače do 22kV, vzduchom a plynom izolované
 • Zdroje nepretržitého napájania, motorgenerátory, UPS vo sfére komerčných nehnuteľností
 • Nenašli ste oblasť pre ktorú hľadáte riešenie? Neváhajte nás kontaktovať, odporučíme Vám našich etablovaných a spoľahlivých partnerov.

Nestačí? My Vám navrhneme ako zariadenie obmeniť, vynoviť – urobiť retrofit bez prerušenia prevádzky, tak aby ste si ho mohli dovoliť a prinášal úsporu.

Zodpovedný prístup k zdrojom klienta, nestále zlepšovanie charakterizujú nami poskytované servisné služby.

Kontaktujte nás