Napíšte nám a získajte bezplatnú konzultáciu

Kontakt

Energetické poradenstvo a štúdie realizovateľnosti 

Poskytujeme poradenstvo zamerané na úsporu energií infraštruktúry pri dodržaní prísnych požiadaviek na pohodlie klienta a životné prostredie. Energetická efektívnosť infraštruktúry priamo súvisí s prevádzkovými nákladmi, preto pre nás predstavuje táto analýza ďalší logický krok v zefektívňovaní vášho podnikania. Základom úspechu je komunikácia a detailné pochopenie potrieb zákazníka. 

Energetický audit

Každý projekt je špecifický, preto našu prácu vždy začíname so zisťovaním stavu, v akom sa infraštruktúra nachádza. Naším cieľom je posúdiť infraštruktúru z hľadiska jej energetickej náročnosti a zistiť, aké sú možnosti pre úsporu energií a zvyšovanie energetickej efektívnosti. Pri energetickom audite zisťujeme:

 • technický stav infraštruktúry (prevádzka, spoľahlivosť, údržba, dokumentácia).

 • Meriame a vyhodnocujeme účinnosť technológie.

 • Vykonávame analýzu súčasných nákladov na energie – na základe účtovných dokladov vykonáme kontrolu účtovaných položiek a navrhneme opatrenia pre optimalizáciu nákladov na energie.

Štúdia realizovateľnosti

V tomto bode navrhneme riešenie, ktoré je zamerané na racionalizáciu spotreby energií. Najčastejšie hovoríme o retrofite technológie, pričom dbáme na návratnosť investície. Štúdia realizovateľnosti sa zameriava na:

 • Návrh opatrení pre úsporu energií.

 • Zisťujeme, či je opatrenie realizovateľné a za akých podmienok.

 • Vypočítame investičnú náročnosť navrhnutého opatrenia.

 • Vypočítame návratnosť investície.

Realizácia a dodávateľská činnosť

Vďaka bohatým skúsenostiam s dodávateľskou činnosťou pre vás vieme navrhnúť riešenie šité na mieru a zastrešiť výber a riadenie dodávateľov. V tejto časti zabezpečujeme kompletný inžiniering vrátane zastupovania pri konaniach s verejnou správou:

 • Konkrétny návrh realizácie (demontáž, montáž).

 • Projekčná činnosť pre konkrétne technické opatrenie.

 • Vypracovanie technickej dokumentácie.

 • Inštalácia a skúšobná prevádzka.

 • Uvedenie do prevádzky.

 • Vypracovanie dokumentácie (OP a OS) pre uvedenie do prevádzky.

 • Monitorovanie a analýza spotreby energií po prijatí opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti technológie.

Referencie

 Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne. Hľadáme riešenia, ktoré dávajú zmysel a môžete si ich dovoliť.

Naše projekty

Platíte vysoké účty za spotrebu energií?

Napíšte nám, radi vám pomôžeme.

KONTAKTUJTE NÁS