Napíšte nám a získajte bezplatnú konzultáciu

Kontakt

Špecializujeme sa na modernizáciu technologických celkov a technických zariadení. O modernizácii alebo retrofite najčastejšie uvažujeme, ak technológia:

 • je na konci svojej životnosti,
 • má nedostatočný výkon alebo je príliš hlučná,
 • je nespoľahlivá z hľadiska každodennej prevádzky,
 • je v zlom technickom stave, ktorý bráni bezpečnej prevádzke podľa platnej legislatívy,
 • je morálne zastaraná – nekompatibilná s novými technológiami a nevyhovuje platným legislatívnym požiadavkám (napríklad životné prostredie), 
 • je príliš nákladná na prevádzku.

Pokiaľ nie je nutné vymeniť celú technológiu, iba niektoré jej časti, hovoríme o retrofite. Tento postup však nie je možný bez dôsledného zhodnotenia technického stavu inštalácie. 

Pasportizácia – zistenie aktuálneho stavu technológie

V tejto fáze sa zameriavame na sumarizáciu technickej dokumentácie, ktorá je k technológii dostupná. Môže ísť o pôvodnú projektovú dokumentáciu, prípadne projekt skutočného vyhotovenia, ale aj o inštalačné zmeny v projektovej dokumentácii (opravy a dodatočné realizácie na technológii). 

Súčasťou auditu je aj zhodnotenie spôsobu prevádzkovania technológie. Hovoríme o pravidelnom servise, odborných prehliadkach a skúškach, požiarnej ochrane, prípadne inej prevádzkovej dokumentácii, ktorú predpisuje slovenská legislatíva. Tieto faktory majú významný vplyv na životnosť, spoľahlivosť alebo energetickú efektívnosť technológie. 

Zisťovanie technického stavu so sebou prirodzene prináša mnoho otázok, výziev, ale aj improvizácie. Zariadenia, ktoré si vyžadujú retrofit, sú zväčša zastarané a v zlom technickom stave. Nezriedka sa stretávame s problémom zlého prístupu k technológii a chýbajúcou technickou dokumentáciou. 

Výsledkom pasportizácie je:

 • kompletizácia technickej dokumentácie,
 • návrh harmonogramu odborných prehliadok a skúšok, servisnej činnosti a iných prevádzkových činností podľa platnej legislatívy,
 • meranie účinnosti starej technológie a výpočet návratnosti investície.

Návrh riešenia pre modernizáciu technológie

Výška rozpočtu na modernizáciu technológie závisí od viacerých faktorov. Okrem samotnej pasportizácie sa zaoberáme nasledujúcimi otázkami:

 • Postačuje vymeniť čiastkový komponent alebo sa oplatí výmena celej technológie?
 • Aká je návratnosť investície retrofitu, resp. kompletnej výmeny technológie?
 • Akú úsporu energií a prevádzkových nákladov poskytne nové riešenie?
 • Aký je prístup k technológii? 
 • Aký bude plán demontáže a montáže? Ako minimalizovať jej vplyv na prevádzku budovy a pohodlie klienta?
 • Ako realizovať retrofit, aby boli dodržané všetky požiadavky na bezpečnosť pri práci a bezpečnosť klienta?
 • Ako realizovať retrofit s minimálnym vplyvom na životné prostredie?
 • Ako vybrať spoľahlivého dodávateľa z hľadiska realizácie aj prípadného servisu?

Čo ponúkame?

Individuálny prístup a pridanú hodnotu. Navrhneme najlepšie možné riešenie vzhľadom na individuálne potreby projektu a úsporu prevádzkových nákladov. Uprednostníme takú realizáciu, ktorá minimalizuje obmedzenia prevádzky budovy a kladie dôraz na pohodlie ľudí v nehnuteľnosti. Realizácia retrofitu je o vzájomnej spolupráci a detailnom pochopení potrieb a vízie klienta. Pripravíme pre vás: 

 • projektovú dokumentáciu pre vyhradené technické zariadenia elektrické, plynové, tlakové a MaR (meranie a regulácia),
 • protokoly o určení vonkajších vplyvov prostredia, 
 • podklady ku konaniam s verejnou správou.
 • Zastúpime vás pri konaniach s verejnou správou.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam v dodávateľskej činnosti, pre vás vieme navrhnúť riešenie šité na mieru a zastrešiť výber a riadenie dodávateľov.

Referencie

 Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne. Hľadáme riešenia, ktoré dávajú zmysel a môžete si ich dovoliť.

Naše projekty

Máte pocit, že vaše zariadenia potrebujú modernizáciu?

Napíšte nám, radi sa pozrieme na váš projekt.

KONTAKTUJTE NÁS