Napíšte nám a získajte bezplatnú konzultáciu

Kontakt

O životnosti a spoľahlivosti zariadenia, ale aj o platnosti záruky rozhoduje fakt, či je zariadenie pravidelne servisované. Zabezpečujeme odborný servis TZB aj spolu s prípadnými opravami, či výmenou spotrebného materiálu ako olej, filtre a podobne.  

Elektroinštalácia NN a VN

Vykonáme servis na elektroinštalácii VN aj NN. Vo všeobecnosti do tejto aktivity spadá termovízia, meranie vedení káblových koncoviek, kontrola povinného vybavenia trafostanice, kontrola úniku plynov SF6. Zabezpečujeme kontrolu kvality oleja v transformátoroch, ale aj nastavenie ochrán, kontrolu nastavenia prvkov a ďalšie podporné aktivity.

Lokalizácia porúch elektroinštalácie

Nefunguje vám elektrina? Poruchu elektroinštalácie lokalizujeme a navrhneme postup na jej odstránenie. Menšie opravy radi vykonáme na mieste. V prípade komplikovanejších problémov (potreba špecifických náhradných dielov a sofistikované postupy) nájdeme riešenie, ktoré minimalizuje negatívny vplyv na prevádzku objektu.   

Odstránenie chýb z revízií

Výsledkom odborných skúšok a prehliadok je revízna správa, ktorá obsahuje zoznam chýb, ktoré revízny technik pri kontrole zistil a počíta sa s ich odstránením v konkrétnom termíne. Zabezpečíme odstránenie poruchy, prípadne zastrešíme celý proces od revízie až po kontrolu odstránenia porúch. 

Chladiace zariadenia

Zabezpečujeme odborný servis, údržbu a odstránenie porúch (dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky, projektová dokumentácia) na chladiacich zariadeniach – strojných chilleroch, fancoiloch, split jednotkách a tepelných čerpadlách. 

Servis a čistenie vzduchotechniky

Výmena vzduchu v budove je efektívna a zdravá iba vtedy, ak sú vzduchotechnické jednotky a potrubia pravidelne servisované. Ak je potrubie vzduchotechniky zanesené mastnotou z gastro prevádzky, vzniká najviac problém aj z hľadiska požiarnej bezpečnosti. Na vzduchotechniku sa pozeráme komplexne a v tejto oblasti zabezpečujeme servis a pravidelnú údržbu samotnej vzduchotechnickej jednotky, merania a regulácie, čistenie potrubí a výmenu filtrov vzduchotechniky, kontrolu ventilátorov, klapiek a zvlhčovačov, ohrievačov aj chladičov v celom systéme.

Zdroje tepla – vykurovacie systémy

Bezpečná, spoľahlivá prevádzka kotolne a odborná obsluha kotla? V tejto oblasti zabezpečujeme okrem revízií aj servis, údržbu a opravy zariadení v kotolniach – kotly, horáky, expanzné nádoby, úprava vody, komíny, vetranie, elektroinštalácia, prípadne vypracovanie prevádzkového poriadku a denníka kotolne. 

Referencie

 Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne. Hľadáme riešenia, ktoré dávajú zmysel a môžete si ich dovoliť.

Naše projekty

Máte pocit, že vaše zariadenia potrebujú odborný servis?

Napíšte nám, radi sa pozrieme na váš projekt.

KONTAKTUJTE NÁS